Inlägg av Thomas Hiljemark

AMV expands with a new fiberlaser machine

To meet the requirements from our customers, AMV has chosen to invest in a Platino fiber, 6 kW, with Compact Server and LST robot sorting from Prima Power. With this machine we offer a wider range in laser cutting. The machine is a Prima Power Platino with a fiber laser of 6kW. The entire working […]

AMV ökar kapaciteten med ytterligare en fiberlaser

För möta nya och befintliga kunders efterfrågan har AMV valt att investera i en Platino fiber, 6 kW, med Compact Server och LST robotsortering från Prima Power. Med denna maskin erbjuder vi ett bredare sortiment inom laserskärning. Maskinen är en Prima Power Platino med en fiberlaser på 6kW. Hela arbetsområde är upp till 25 mm. […]

Nya certifikat för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

AAA Certification AB (A3CERT), har fattat nedanstående bestut om certifiering för Anderstorps Mekaniska Verkstad AB. Certifiering har genomförts under nationell ackreditering, vilken meddelats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Granskning av företagets införande av ledningssystem har medfört att AAA Certification AB fattat bestut om att företagets ledningssystem är infört och i överensstämmelse med […]

Optimerad produktion under sommaren

Under sommaren har vi genomfört en fullständig optimering av vår produktion. Vi har under de senaste 12 månaderna arbetat med att samla in fakta och analysera för att kunna optimera våra flöden. Vecka 34 flyttade vi de två sista maskinerna och byggandet av ytterligare 50 pallplatser slutfördes. Effektiviseringen av produktionen leder till kortare ställtider och […]

Vi har bytt till fjärrvärme.

I vårt ständigt pågående miljöarbete, har vi slutat använda fossilt bränsle för uppvärmning. Istället har AMV investerat och helt gått över till fjärrvärme, vilket gynnar oss alla och inte minst vår miljö.

New certificates for ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015

AAA Certification AB (A3CERT), has made the following decision regarding certification for Anderstorps Mekaniska Verkstad AB. Certification has been carried out under national accreditation, as announced by the Board of Accreditation and Technical Control, SWEDAC. Examination of the company’s introduction of management systems has led to AAA Certification AB taking the decision that the company’s […]

GDPR

Hej! Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, ofta förkortad GDPR, börjar tillämpas den 25 maj. Dataskyddsförordningen – som den heter på svenska – ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personlig data. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent […]

AMV byter affärssystem.

För att möta våra kunders krav och utvecklas vidare, kommer vi under våren att byta affärssystem. Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen, att öka vårt kundfokus och förstärka servicen till våra kunder. Vi kommer succesivt att övergå till Monitor, och vårt mål är givetvis att ni som kunder ska märka så lite som möjligt. […]