Om att leda ett lag och ett företag

Thomas Hiljemark

I en intervju med Thomas berättar han om sin syn på ledarskap och vad det innebär. Allt från vilka egenskaper som är viktiga till hur man arbetar med hållbar målsättning, och vägen dit.

1. Vad kännetecknar en bra ledare enligt dig?

Först och främst tycker jag att det är viktigt med en engagerad ledare, som visar engagemang och jobbar för ett positivt arbetsklimat och en engagerad omgivning. Andra faktorer är att man är kommunikativ och tydlig i målsättningar. Det är även viktigt att kunna kommunicera inför gruppen, men också på individuell nivå.

2. Vilka tycker du är dina främsta ledaregenskaper?

Svårt att svara på själv. Det ska andra svara på. Men det jag försöker göra är att hitta det positiva i saker och ting, försöker vara kreativ i mitt ledarskap och lyssna mycket på omgivningen. Sen reflekterar jag mycket, och använder det som ett återkommande verktyg.
Jag tittar även mycket åt idrotten och finner inspiration bland olika ledartyper. Idrotten är fantastisk då resultatet kommer snabbt. Lagsporter på elitnivå är fängslande.

3. Har du någon specifik ledarskapsstil som du generellt utgår ifrån? (Auktoritär, demokratisk, delegerande)

Ja, jag skulle nog säga att jag är min egen stil. Det beror på situationen och på målsättningen. Viktigt för mig är kunna vara flexibel och möta människor och fånga momentet. En situation kan behöva ha en auktoritär ledarskapsstil en annan situation kan behöva en empatisk. En bra ledare idag kan anpassa sig och använda olika stilar utifrån situationen man är i för att nå målen som vi har fastställt. Så jag försöker nog att skapa min egen ”Thomas-stil” haha.

4. Vad tror du är det viktigaste med din roll inför din grupp?

En av de viktigaste grejerna är att jag som ledare tar mitt ansvar inför gruppen. Och lyssnar på mina medarbetare. Det är väldigt viktigt att de får uppmärksamhet och känner sig delaktiga. Det är viktigt att gruppen känner ett ömsesidigt förtroende till mig.

5. Vad har du för målsättningar som ledare och hur vill du uppnå dem?

Jag har egentligen en målsättning som ledare, att alla som möter mig när jag är ledare och chef ska känna att de har fått min uppmärksamhet och engagemang, vill finnas där för dem. Jag vill att alla ska kunna känna förtroende och att de blivit sedda och hörda. vill uppnå våra målsättningar som vi har bestämt.
För mig är det också viktigt att kunna driva gruppen framåt och leda en utveckling, jag är nyfiken på människor vilket engagerar mig.

6. Vilka förväntningar tror du att dina medarbetare har på dig som ledare?

Jag tror att de förväntningar de har på mig är att jag ska vara tillgänglig och finnas här för dem och företaget, att jag tar mitt ansvar och sätter riktningen, vart ska vi gå och därefter visar vägen. De förväntar sig att jag lyssnar på dem, tar in information och utvärderar det, samt att jag är engagerad och delaktig.

7. Hur gör du som ledare för att motivera och engagera dina medarbetare på AMV?

Det är viktigt att vi firar segrar när vi uppnår mål, jag tror också att det är viktigt att man kanske är ännu mer engagerad när saker inte går jättebra, det är lätt att vara ledare när allt går bra. Det finns alltid stunder när det tar emot lite och då får man försöka hitta små olika verktyg som kan förgylla och vända det till något positivt. En annan sak vi gör är att satsa mycket på företaget, vilket förhoppningsvis också ska motivera de som arbetar här.

8. Vilka är dina viktigaste uppgifter som en ledare inför teamet?

De viktigaste uppgifterna som ledare här på AMV är att tala om vart vi ska gå, vara tydlig i vilka mål vi har. Det är också viktigt att jag personligen är engagerade och kan sprida engagemanget till mina kollegor och lagkompisar. Jag är alltid ödmjuk och nyfiken på nästa dag och jag försöker alltid sätta mig in i andras perspektiv och försöka förstå den jag möter.
Det är viktigt med avstämningar för att se hur och vad vi gör, och sen utvärdera för att ta oss fram. Resultatet är beviset på om det går bra eller dåligt. Är vi på rätt väg. Det viktiga är inte att ha en massa regler hit och dit utan det jag brinner för att vi ska ha rätt värderingar och respekt för företaget och varandra. Både individuellt och kollektivt blir det en framgång.